ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εμπειρίες και το υπόβαθρο του προσωπικού μας συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία ενός δημιουργικού και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος αυτής της ομάδας, παρακαλούμε στείλτε αντίγραφο του βιογραφικού σας στο: info@qualityserve.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.