ΛΟΥΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥFCCA

Ο κ. Λούης Κυπριανού είναι Εγκεκριμένος Λογιστής και Ελεγκτής (FCCA) και μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ / ICPAC).

Ο Λούης έχει σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στους τομείς της λογιστικής, του ελέγχου και της φορολογίας, καλύπτοντας όλο το φάσμα των επιχειρήσεων. Έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία καθώς εργάστηκε σε μεγάλες εταιρείες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη Κύπρο. Από τη θέση ως Διευθυντή και στη συνέχεια ως Διευθυντής Ελέγχου, ο Λούης ήταν υπεύθυνος για ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο πελατών με διεθνείς δραστηριότητες.

 Με τα χρόνια, ο Λούης έχει αποκτήσει σε βάθος τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, συμμετέχοντας στην προετοιμασία και τον έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων έχοντας τη συνολική ευθύνη για τον έλεγχο και υπογραφή  της έκθεσης ελεγκτή.

Ο Λούης είναι μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής του ΣΕΛΚ για τα τελευταία έξι χρόνια. Συμμετείχε επίσης ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο κατά τα έτη 2015 και 2016.

Αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία του, ο Louis αποφάσισε να ιδρύσει την Qualityserve Professional Services Limited.

Louis Kyprianou

contact details

75 Limassol Avenue
Office 401 - 4th Floor
2121 Nicosia - Cyprus

Social Profiles