ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ QUALITYSERVE

Η Qualityserve είναι ένας ελεγκτικός οίκος ο οποίος ιδρύθηκε από επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών λογιστικής, ελέγχου, φορολογικών θεμάτων και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στην  Qualityserve στοχεύουμε να εντοπίζουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας και να τις υποστηρίζουμε ανάλογα. Οι ιδρυτές της εταιρίας έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία καθώς έχουν εργαστεί σε διάφορα μεγάλα ελεγκτικά γραφεία της Κύπρου και του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποφάσισαν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση με σκοπό την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις προσδοκίες των πελατών τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έλεγχος

Σε ένα περιβάλλον που διέπεται από όλο και πιο περίπλοκες και αυστηρές ρυθμιστικές απαιτήσεις, στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες ελέγχου υψηλής ποιότητας, οι οποίες εκτελούνται από το έμπειρο προσωπικό μας με σεβασμό για την επιχείρηση και τον τομέα της δραστηριότητάς σας.

Φορολογικές υπηρεσίες

Σας παρέχουμε την απαραίτητη βοήθεια ώστε οι φορολογικές υποχρεώσεις σας είναι πάντα πλήρως διευθετημένες με την ανάπτυξη φορολογικών στρατηγικών που μεγιστοποιούν τα οφέλη του φορολογικού σχεδιασμού σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Λογιστική διαχείριση και τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Η ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων θα διασφαλίσει ότι είστε ορθά ενημερωμένοι σχετικά με την επιχείρησή σας, βοηθώντας σας έτσι στη λήψη σημαντικών διοικητικών αποφάσεων, στην αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας και στη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Υπηρεσίες ΦΠΑ

Οι υπηρεσίες μας επιτρέπουν στους πελάτες μας να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις που σχετίζονται με  το ΦΠΑ.