Φορολογικές υπηρεσίες

Σας παρέχουμε την απαραίτητη βοήθεια ώστε οι φορολογικές υποχρεώσεις σας είναι πάντα πλήρως διευθετημένες με την ανάπτυξη φορολογικών στρατηγικών που μεγιστοποιούν τα οφέλη του φορολογικού σχεδιασμού σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, οι οποίες συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις της Κυπριακής φορολογικής νομοθεσίας τόσο σε προσωπικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Οι φορολογικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής

  Υποστήριξη κατά την προετοιμασία και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.   Υποστήριξη για την πραγματοποίηση πληρωμής φόρων όταν χρειάζεται.   Έλεγχος για το ποσό πληρωτέου φόρου και προσπάθεια εντοπισμού φορολογικών κινδύνων.   Εγγραφή με τις φορολογικές αρχές της Κύπρου για την απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.   Βοήθεια για την απόκτηση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας.   Τοπικό και διεθνή φορολογικό σχεδιασμό τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες.   Φορολογικές γνωματεύσεις και διαπραγματεύσεις με τις φορολογικές αρχές της Κύπρου.   Συμφωνία των φορολογικών υποθέσεων της Εταιρείας με τις φορολογικές αρχές της Κύπρου.   Επιμέλεια φορολογικών εκθέσεων.

Πώς μπορούμε να προσθέσουμε αξία στην επιχείρησή σας

Η υψηλής ποιότητας φορολογικές υπηρεσίες μας έχουν πάντα ως στόχο τη μείωση του κόστους, σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου της κάθε εταιρείας. Χρησιμοποιούμε την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, ώστε να προλαμβάνουμε τις ανάγκες των πελατών μας, να τους βοηθούμε στην επίλυση των προβλημάτων και στη διαχείριση των φορολογικών κινδύνων. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα ωφεληθούν στο μέγιστο βαθμό από τα πλεονεκτήματα του φορολογικού καθεστώτος της Κύπρου και θα επιτύχουν φορολογικές βελτιστοποιήσεις για αυτούς.

Qualityserve – Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας θα ωφεληθούν στο μέγιστο βαθμό από τα πλεονεκτήματα του φορολογικού καθεστώτος της Κύπρου και θα επιτύχουν φορολογικές βελτιστοποιήσεις για αυτούς.