Υπηρεσίες ΦΠΑ

Οι υπηρεσίες μας επιτρέπουν στους πελάτες μας να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις.

Η Qualityserve μπορεί να βοηθήσει με τα εξής:

  Εγγραφή / διαγραφή στο ΦΠΑ και VIES.   Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και VIES.   Ειδίκευση στις αιτήσεις επιστροφής του ΦΠΑ, τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησής σας.   Σχεδιασμό του ΦΠΑ και συμβουλευτικές υπηρεσίες.   Βοήθεια σε έρευνες ΦΠΑ από τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες .   Επαφές με την υπηρεσία ΦΠΑ της Κύπρου για λογαριασμό των πελατών μας.

Πώς μπορούμε να προσθέσουμε αξία στην επιχείρησή σας

Οι συνεργάτες μας  που ασχολούνται με το ΦΠΑ, εξασφαλίζουν ότι όλες οι απαιτήσεις ΦΠΑ τηρούνται πλήρως από τους πελάτες μας.

Qualityserve – Οι συνεργάτες μας  που ασχολούνται με το ΦΠΑ, εξασφαλίζουν ότι όλες οι απαιτήσεις ΦΠΑ τηρούνται πλήρως από τους πελάτες μας.